Կանաչ լուրեր – CIVILNET

«Կանաչ լուրեր»

«Կանաչ լուրեր»-ն անդրադառնում է բնապահպանական խնդիրներին, առողջ շրջակա միջավայրի զարգացմանը, էներգախնայողության ու այլընտրանքային էներգետիկայի խնդիրներին։