EPIC EYE. Vuur

EPIC EYE երաժշտության եւ արվեստի միջազգային փառատոնի հեդլայներների թվում էր նիդերլանդական Vuur պրոգրեսիվ մետալ խումբը, որի հիմնադիր, երգերի հեղինակ եւ վոկալիստ Աննեկե վան Խիրսբերխենը ՍիվիլՆեթի հետ զրույցում պատմել է երաժշտական իր նախասիրությունների եւ դժվար որոշումների մասին։

Աննեկե վան Խիրսբերխենը 1994-2007 թթ. հանրահայտ The Gathering մելանխոլիկ ռոք խմբի վոկալիստն է եղել։ 2007-ին սկսել է Agua de Annique ակուստիկ սոլո նախագիծը։ 2014 թ. մասնակցել է The Gentle Storm նախագծին, որի շրջանակում 2015 լույս է տեսել The Diary ալբոմը։ 2016 թ. ստեղծել է Vuur պրոգրեսիվ մետալ խումբը, որի կազմում են երաժիշտներ The Gentle Storm-ից եւ իր սոլո նախագծից։
Դեբյուտային In This Moment We Are Free – Cities ալբոմը լույս է տեսել 2017-ի հոկտեմբերին։

Among the EPIC EYE music and art international festival headliners was the Dutch Vuur progressive metal band. The band’s co-founder, songwriter and vocalist Anneke van Giersbergen , told CivilNet about her musical preferences and hard choices.

Anneke van Giersbergen was the vocalist of The Gathering Melancholic rock band in 1994-2007. In 2007 she initiated the Agua de Annique acoustic solo project. In 2014, she took part in the The Gentle Storm project, as a result of which, The Diary album was released in 2015. In 2016 she created by Vuur Progressive Metal Group, comprised of musicians from The Gentle Storm and her solo project.
Their Debut album, titled In This Moment We Are Free – Cities, was released in October 2017.