Գրականությունը հաղթահարում է սահմանը | Overcoming Borders Through Literature

Հունիսի 1-7-ը Դիլիջանի Դարավանդ հանգստյան գոտում տեղի ունեցավ «Հա՛հ» անունը կրող մեկշաբաթյա սեմինար։ Սեմինարն ընդգրկում էր գրական թարգմանիչների մասնագիտական դասընթաց, գործնական պարապմունքներ և ստեղծագործական քննարկումներ։ Թարգմանիչները համատեղ աշխատելու հնարավորություն ունեին սեմինարը վարող երեք հրավիրյալ փորձառու մասնագետների, ինչպես նաև ժամանակակից թուրք գրող Բիրգյուլ Օղուզի հետ։

A week-long literary seminar, titled “HAH,” took place in Dilijan’s Daravand resort. The seminar included vocational training courses, workshops and creative discussions for literary translators.
Translators worked together with three experienced professionals who ran the seminar, as well as with contemporary Turkish author Birgul Oguz.

This video has been produced with the assistance of the European Union within the framework of the Support to the Armenia-Normalisation Process . The contents of this video are the sole responsibility of the Civilitas Foundation and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or any other Consortium partner in the Programme.

Այս նյութը ստեղծվել է Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ` «Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին» ծրագրի շրջանակներում: Նյութի բովանդակության համար պատասխանատու է Սիվիլիթաս հիմնադրամը։ Նյութի բովանդակությունը պարտադիր չէ, որ համընկնի Եվրոպական Միության և ծրագրում ընդգրկված մյուս գործընկեր կազմակերպությունների տեսակետների հետ: