Սովորելով առաջին օգնություն | Learning First Aid

Միացյալ Նահանգներից 32-ամյա Ջեյմի Քոլարը շտապ օգնության բժիշկներին վերապատրաստում, իսկ գյուղացիներին` սովորեցնում է առաջին օգնության հմտությունները:

32-year-old Jamie Kolar from the United States provides emergency care training to doctors and teaches first aid skills to villagers.