Feel like working?

In 2012, only 13% of Armenia’s workforce said stated they were satisfied with their jobs, even though 79% said they feel appreciated in their workplace.

2012-ին Հայաստանի բնակչության 13%-ն է միայն շատ բավարարված եղել իր աշխատանքով, այն դեպքում, որ աշխատող հայաստանցիների 79%-ն ասել է, թե աշխատավայրում գնահատված է զգում իրեն: