Turkey and Genocide Recognition

Tessa Hofmann, an Armenian studies and sociology scholar at the Free University of Berlin, talks about the historical reasons for the Armenian Genocide in the Ottoman Empire, Germany’s experience in coming to terms with its history, and why the international community should pressure Turkey to recognize the Armenian Genocide.

Բեռլինի Ազատ համալսարանի սոցիոլոգիայի դասախոս և հայագետ Թեսա Հոֆմանը պատմում է Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության դրդապատճառների, Գերմանիայի պատմության հետ առերեսման փորձառության, ինչպես նաև Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում Թուրքիայի վրա միջազգային ճնշման կարևորության մասին: