Հայոց ցեղասպանության գիտական ուսումնասիրությունը

Պատմաբան և Փարիզի Նուպարյան գրադարանի տնօրեն Ռայմոնդ Գևորգյանը պատմում է իր լայնորեն տարածված «Հայերը Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանությունից առաջ» գրքի, ցեղասպանության գիտական ուսումնասիրության կրած զարգացումների և թուրք ակադեմիկոսների շրջանակներում տեսակետների փոփոխությունների մասին:

Raymond Kevorkian, a history professor and the director of Nubarian Library in Paris, speaks about his widely acclaimed book about the Armenian Genocide “Armenians in the Ottoman Empire Before the Genocide”, as well as the developments of Genocide studies in the academic world and the change of perspective among Turkish scholars.