Hidden Yerevan: Women Silversmiths Թաքնված Երևան. արծաթագործ կանայք

Մայրաքաղաքի սիրելի, բայց արդեն քանդված շինությունների, Սևանի, Հայաստանի քարտեզի տեսքով արծաթյա զարդեր «Կառա» խանութ-սրահի «Թաքնված Երևան» հավաքածուում:

The “Kara” Silver Salon’s “Hidden Yerevan” collection consists of items of jewelry bearing the image of the most famous buildings in Yerevan that no longer exist, along with images of Lake Sevan and a map of Armenia.