Թիմը գնում է Թալին l Straight to Talin

Թիմն այցելում է Թալինի երաժշտական դպրոց, որին նվիրաբերել են ռոյալ և երկու ջութակ, որոնցից կարող են օգտվել բոլոր 110 աշակերտները: Թալինցիներն ու համայնքի ղեկավարները կարևորում են դպրոցի կարիքներն ու նրան աջակցողներին:

Tim visits the Talin Music School with its newly-donated grand piano and two violins, all for use of the school’s 110 students. The school, the donor and the needs of the school are important for the village administration and Talin’s population.