13 ապրիլ, 2016 11:45 Որտե՞ղ ենք մենք ապահով զգում Հայաստանում մարդիկ իրենց առավել ապահով զգում են եկեղեցում , կրթօջախներում, փողոցում՝ ցերեկային ժամերին Իսկ անվտանգության առումով հարցվածներն իրենց ամենից քիչ ապահով զգում են հասարակական և կամ քաղաքական միջոցառումների ժա 28 մարտ, 2016 17:34 Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդը դեմ է Թուրքիայի հետ սահմանի բացմանը Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնը հետազոտություն է իրականացրել, որի համաձայն՝ հարցվածների 51%ը հավանություն է տալիս, իսկ 33%ը հավանություն չի տալիս հայթուրքական սահմանի բացմանը Թուրքիային սահմանակից մարզերի 22 մարտ, 2016 13:13 Աղքատները չգիտեն, որ աղքատ են Ըստ հարցվածների՝ Հայաստանում գոյատևելու համար մեկ մարդուն ամսական միջինը անհրաժեշտ է 85 000դր Դեռ 2008թին այդ գումարը մոտ կրկնակի պակաս էր Իսկ լավ ապրելու համար անհրաժեշտ է 294 000 դր Մինչդեռ շատ լավ ապրելու համա 14 մարտ, 2016 12:24 Տղամարդկանց համար ավելի կարևոր է Պարզվում է՝ լավ մասնագետ լինելը կնոջ համար նվազ կարևոր է, քան տղամարդու Հայաստանում հարցվածների 83%ը լավ մասնագետ լինելը շատ կարևոր է համարում տղամարդկանց համար , իսկ 68%ը` կանանց համար։ 7 մարտ, 2016 13:25 Ինչ ենք մտածում Թուրքիայի մասին՝ թվերով Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնՀայաստանը հետազոտություն է իրականացրել՝ «Հայթուրքական հարաբերությունների կարգավորման տեսլականը 2015» Այն բացահայտում է հայաստանցիների վերաբերմունքը հայթուրքական հարաբերություն 1 մարտ, 2016 14:42 Երջանկությունը տոկոսներով Հայաստանում հարցվածներից յուրաքանչյուր 4րդը 25% իրեն շատ երջանիկ է համարում, 56%ը՝ բավական երջանիկ Հարցվածների 16%ը ոչ այնքան երջանիկ է, իսկ 4%ը՝ բոլորովին երջանիկ չէ Հարցումն իրականացրել է ԵՊՀ Գենդերային հետազոտ 23 փետրվար, 2016 11:51 Հանցագործությունները թվերով Որքա՞ն հանցագործություն է գրանցվել Հայաստանում 2015թ Ո՞ր մարզերում են ամենաշատ հանցագործությունները տեղի ունենում Հայաստանում կատարված հանցագործությունների ամենամեծ խումբը` ընդհանուրի 43%ը, սեփականության դեմ ուղղված 15 փետրվար, 2016 18:25 Որքանո՞վ են հարգված քո աշխատանքային իրավունքները Որքանո՞վ են Հայաստանում հարգվում մարդկանց աշխատանքային իրավունքները ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակը 2015թ կատարել է հետազոտություն, որը կոչվում է «Հարկադիր աշխատանքը և աշխատանքային թրաֆիքինգը Հայաստանում» Հետազոտության համաձ 9 փետրվար, 2016 15:09 Ի՞նչն է ձեզ համար շատ կարևոր «Կյանքում ձեզ համար ի՞նչն է շատ կարևոր» Երևանի պետական համալսարանի Գենդերային հետազոտությունների կենտրոնի անցկացրած հարցման համաձայն՝ հայաստանցիների 98 տոկոսի համար շատ կարևոր է ընտանիքը, 97 տոկոսի համար՝ խաղաղությունը, 2 փետրվար, 2016 12:47 Ինչպե՞ս ենք վերաբերվում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին Ինչպիսի՞ն է Հայաստանի հանրության վերաբերմունքը ֆիզիկական և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող երեխաների նկատմամբ Ծանոթաացե՛ք ՄԱԿի մանկական հիմնադրամի UNICEF և Սիվիլիթաս հիմնադրամի հետ համատեղ անցկացրած հարցումների արդյո 25 հունվար, 2016 14:46 Ճի՞շտ, թե՞ սխալ ուղղությամբ է գնում Հայաստանը Հայաստանի ամենակարևոր խնդիրները լուծելու համար հարցվածների ամենամեծ՝ 40 տոկոսն ասել է, որ անհրաժեշտ է իշխանափոխություն Երկրորդ պատասխանը եղել է օրենքի հավասարության ապահովումը՝ 23 տոկոս Հետազոտությունը 2015ին անցկացրե 18 հունվար, 2016 15:53 Կնոջ և տղամարդու անջրպետը Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2015թ «Գենդերային անջրպետի համաշխարհային զեկույցի» The Global Gender Gap Report 2015 համաձայն՝ սեռական խտրականության ցուցանիշով Հայաստանը 145 երկրների շարքում 105րդ հորիզոնականում է