Ստալինաբաղձ ժողովրդավարներ

Հայաստանում մարդկանց 38%-ը համարում է, որ երկրին Ստալինի նման ղեկավար է պետք: Միևնույն ժամանակ՝ մարդկանց 72%-ը չէր ցանկանա, որ իրենց իշխեր Ստալինի նման ղեկավարը: