Անհամապատասխան ակնկալիքներ

Ուզում ենք Եվրամիության անդամ-երկիր դառնալ, բայց Եվրամիությունը մեզանից ուզում է կոռուպցիայի հաղթահարում, օրենսդրական դաշտի բարելավում, մրցունակ տնտեսական միջավայրի ստեղծում և այլն: