Ստորագրահավաք` Մարցագետի ՀԷԿ-ի դեմ

Լոռու մարզի Մարցագետի վրա կառուցվող երրորդ փոքր ՀԷԿ-ն առաջացրել է գյուղացիների դժգոհությունը, քանի որ արդեն գործող երկու ՀԷԿ-երի խողովակաշարերը զբաղեցնում են գետի երկայնքի երկու-երրորդը, երրորդ ՀԷԿ-ը կառուցելու դեպքում ամբողջ գետը կհոսի խողովակներով: