Իրավունք ունեմ իմանալ

Պետական մարմիների հաշվետվությունը համարվում է ժողովրդավարության կարևոր բաղադրիչներից մեկը: Հայաստանում պետական մարմիններին հարցումներ ուղղելիս քաղաքացիները հաճախ հանդիպում են խոչընդոտների: Ինչպե՞ս հաղթահարել դրանք: