Մուլտ Երևանի մասին

Հայաստանում բնակչության 80%-ը բավարարված չի զգա, անգամ եթե ավելի շատ ներգրավված լինի իր բնակավայրի վերաբերյալ համայնքային ղեկավարի կողմից որոշումներ կայացնելու գործընթացում: