Բժիշկները

Հայաստանի բնակիչներն իրենց համար բժիշկ ընտրում են ամենաշատը խնամի-բարեկամ-ծանոթ տարբերակով՝ 33%, այնուհետև նայում են բուժհաստատության մոտիկությանը:Հարցվածների 18%-ն էլ դիմում է տարբեր բժիշկների և ընտրում դրանցից մեկին: