Հայերը Օսմանյան կայսրությունում

«Հուշամատյան» նախագծի գլխավոր խմբագիր, պատմաբան Վահե Թաշճյանը խոսում է Օսմանյան կայսրության հայկական քաղաքների ու գյուղերի բնակչության կենցաղի մասին մինչև Ցեղասպանությունը: Նախագծի նպատակը նախնիների հայրենիքի պատմական ժառանգությունը պահպանելն է: