Քշե՛լ սովորեք

Եթե 2001-ին Հայաստանում ճանապարհային պատահարների ժամանակ 100 000 բնակչից տուժում էր 47 մարդ, ապա 2012 -ին տուժել է գրեթե 3 անգամ շատ՝ 134 մարդ: