Փակ շուկան «պաշտպանող» դեմքերը

Ինչպիսի՞ հատկանիշներ պետք է ունենալ բիզնեսը քաղաքացիներից պաշտպանելու համար: