Լուսնագնաց Կոկա-կոլա

Աշխարհում օրական վաճառվում է 1.8 մլրդ Կոկա-կոլայի որևէ ըմպելիք: Եթե մինչ այժմ արտադրված Կոկա-կոլայի 250 մլ-ոց շշերը իրար հետևից դասավորվեն, դրանք մինչև Լուսին կգնան ու կգան 2000 անգամ: Հետազոտությունները, սակայն, զգուշացնում են Կոկա-կոլայի բացասական ազդեցությունների մասին:

Coca- Cola sells 1.8 billion drinks daily. If we arranged all the 550 ml bottles in a row, it would reach to the moon and back 2000 times. Nevertheless, doctors still warn us about the dangers of drinking too much Coca- Cola. In Armenian.