Իշխանություններից 4-րդի մասին

Հայաստանում մարդկանց մեծ մասի կարծիքով մեդիա դաշտի վրա ամենամեծ ազդեցությունն ունեն նախագահն ու կառավարությունը: Միայն մարդկանց 3% է կարծում, որ մեդիայի վրա ոչ ոք էլ չի ազդում, և այն ներկայացնում է իրական փաստերը:

Աղբյուրներ՝
Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ
University of Maryland
http://phys.org/news145901411.html