Ժողովուրդն անկյունում է

Ժողովուրդը խոսում է անցնող շաբաթվա քաղաքական և հանրային անցուդարձի մասին: