Հանրակրթակա՞ն, թե՞ հատուկ դպրոց

Պե՞տք է հաշմանդամություն ունեցող երեխան հանրակրթական դպրոց հաճախի․ այս հարցին դրական է պատասխանել  ֆիզիկական հաշմանդամության դեպքում հարցվածների 47%-ը, իսկ մտավոր հաշմանդամության դեպքում՝ միայն 10%-ը: