Թուրքիայի կաղապարված դասագրքերը

«Թուրքիան ինչպես որ կա» հաղորդմանը Ալին Օզինյանը և թուրքագետ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանը  քննարկում են  «Նոր Թուրքիայի» հանրակրթական դպրոցների դասագրքերը, թուրքական պաշտոնական պատմագրության մեջ  հայկական հարցի և Ցեղասպանության խնդրի աղավաղումը։