Օրենքից ամենավատը ԱԺ-ն է

Պետական մարմինների թափանցիկությունը գնահատելու համար «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի» կողմից այդ մարմիններին ուղարկված հարցումների միայն 43%-ն է ստացել ժամանակին և լիարժեք պատասխան: