Աղքատ՝ աղքատության գծից վերև

Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատ է բնակչության 32%-ը։ Աղքատության գիծը 39 հազ․ դրամն է։ Մասնագետները փաստում են, որ եթե փոխվի աղքատության ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդոլոգիան՝ ցուցանիշներն էապես տարբեր կլինեն։