Թանկացող երկիր

Դրամի արժեզրկմանը զուգահեռ շարունակվում է առաջնահերթ սպառման ապրանքների թանկացումը։ Վաճառողներն ու սպառողները բողոքում են, որ թանկացել է թե՛ ներմուծվող, թե՛ տեղական ապրանքը։