Ազգային գրապալատ․ սնկեր՝ գրքերի փոխարեն

Հայաստանի ազգային գրապալատում պահվում են 1920-ից Հայաստանում և Սփյուռքում լույս տեսնող գրեթե բոլոր տպագիր նյութերը, սակայն խոնավությունն ու տանիքից թափվող անձրևաջրերը սպառնում են այս եզակի արխիվի գոյությանը։