Բնակարան, որը նվիրում է պետությունը, մաս-3

«Պետական կարիքների զոհեր» կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Բաղդասարյանի 10-ամյա պայքարն ավարտվեց: Եվրոպական դատարանը կայացրեց վճիռ, ըստ որի, ՀՀ կառավարությունը, որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում, պարտավոր է վճարել 44 000 եվրո: