Ինչու են համալսարանները հիմնադրամ դառնում

Երևանի պետական համալսարանը և Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, որոնք այժմ գործում են որպես պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ (ՊՈԱԿ), կառավարության որոշման համաձայն վերակազմակերպվելու են հիմնադրամների: Բուհերի կարգավիճակի փոփոխությունը, ըստ ամենայնի, արվում է համատեղությամբ աշխատող դասախոսներին կենսաթոշակային վճարներից ազատելու նպատակով։