Առցանց դրամահավաքի հայկական հարթակը

Հայաստանում ստեղծվել է առցանց դրամահավաքի հարթակ՝ fundr.am, որի նպատակն է ֆինանսավորման աղբյուր հայթայթելու միջոցով աջակցել անհատներին և կազմակերպություններին՝ կյանքի կոչելու իրենց նախագծերը։ Նախաձեռնության հեղինակը