Քո գրպանից՝ ոստիկանների տներին

Որքա՞ն է քո գրպանից ծախսում ոստիկանությունն իր աշխատակիցներին տներով ապահովելու համար։