Թաքնված Երևան: Ստվերների թատրոն «Այրոգի» | Hidden Yerevan: Ayrogi Shadow Theater

Ստվերների «Այրոգի» թատրոնը 1980-ին Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում ստեղծված «Այրուձի» հեծյալ արշավախմբի մաս է շուրջ 35 տարի: 2014-ի վերջից այն հանգրվանել է Երևանի Այգեձորի 53/2 հասցեում գտնվող «Մետաքսի ճանապարհ» հյուրանոցում:

For 35 years, Ayrogi Shadow Theater has been a part of Ayrudzi Riding Club founded by the Yerevan Engineering University in 1980. Since December 2014, the Shadow Theater has found a permanent home in the Silk Road Hotel on Aygedzor 53/2.