Ժողովրդին նոր թուղթ են դեմ տվել

Ժողովուրդը խոսում է նոր սահմանադրության նախագծի մասին: