Ժողովուրդը ծառաների տեղը պիտի չիմանա

Ժողովուրդը խոսում է տնտեսական ակտիվության աճի ու շաբաթվա կարևոր իրադարձությունների մասին: