Թաքնված Հայաստան: Պասկալ և Դիոդատո | Hidden Armenia: Pascal & Diodato

Հարություն Պասկալը 1652թ. բացել է Եվրոպայի առաջին սրճարանը Լոնդոնում, իսկ 1683թ. Հովհաննես Աստվածատուրը՝ Դիոդատոն, հիմնել է Վիեննայի առաջին սրճարանը: 2010 թվականից Աշտարակի Կարմրավոր եկեղեցու հարևանությամբ գործում է Պիեռ և Դիրան Բաղդադյանների «Պասկալ և Դիոդատո» սրճարանը:

In 1652, Harutyun Paskal opened Europe’s first cafe in London. In 1683, Hovhannes Astvatsatur – Diodato founded the first cafe in Vienna. Pascal & Diodato Cafe, belonging to Pierre and Diran Baghdadyan, built near the Karmravor Church in Ashtarak, has been operating since 2010.