Քաղաքի այլընտրանքային ժառանգությունը

«Ուրբան Լեբ» ճարտարապետական արվեստանոցի  «Այլ Երևան» նախագիծը արդի Երևանի մշակութային ճարտարապետական ժառանգության այլնտրանքային կայք-քարտեզն է։ Այն օգնում է բացահայտել պետության և հասարակության կողմից չճանաչված արժեքավոր պատմական ու մշակութային քաղաքային միջավայրերը` նպատակ ունենալով նպաստել կանգուն շենքերի պահպանությանն ու արժևորել քաղաքային արագ վերակառուցման ընթացքում կորցրածը։