Սեռական կրթություն. ինչո՞ւ ֆիզկուլտուրայի դասաժամերին

«Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը, որը ներառում է նաև սեռական կրթության թեմաներ, հանրակրթական դպրոցների 8-11-րդ դասարաններում դասավանդվում է ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների կողմից։ Մասնագետները տարակարծիք են ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի կոմպետենտության վերաբերյալ, հատկապես, որ շատ դպրոցներում դասընթացը վերածվում է հերթական մարմնամարզության և խաղերի ժամի։