Պետությունը մեր ծնո՞ղն է, թե՞ ծառան

Հայաստանում մարդկանց մեծամասնությունը` 73%-ը, կարծում է, որ պետությունը պետք է լինի ծնողի նման: Հայաստանցիների միայն  19%-ն է կարծում, որ պետությունն իր վարձու աշխատողն է: Վրաստանում այս հարցում  կրկնակի առաջ են մեզնից: Այնտեղ մարդկանց գրեթե կեսն է կարծում, որ պետությունը վարձու աշխատող է: