Բնության միջոցով, բնության համար

Հունիսի 4-5-ին Վայոց ձորի Գոմք համայնքում տեղի ունեցավ Էկոտուրիզմի փառատոն, որի նպատակն էր նպաստել էկոզբոսաշրջության զարգացմանը Վայոց ձորի Գոմք և Մարտիրոս համայնքներում, ինչպես նաև բարձրացնել էկոզբոսաշրջության վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության մակարդակը:

Մեկնաբանել