Արվեստը, հուշերն ու ապագան Դիլիջանում

Դիլիջանում անցկացվեց Արվեստների առաջին դիտարանը: Երեք շաբաթ տևած դաշտային աշխատանքի արդյունքում ծնված ստեղծագործություններն ու գաղափարները միջազգային խումբը ներկայացրեց սեպտեմբերի 10-ին և 11-ին: