Համայնքի բյուջեն և դու

Չորս տարին մեկ դու ընտրում ես համայնքի ավագանի և համայնքի ղեկավար, որոնք հաստատում և տնօրինում են քո համայնքի բյուջեն։ Ի՞նչ գիտենք մենք համայնքի բյուջեի մասին։