Ծնելիության անկում, արտագաղթի ու մահացությունների աճ․ ինչպե՞ս կանխել ժողովրդագրական աղետը

Հայաստանում 2017թ․ առաջին եռամսյակում, համեմատած 2016թ․ առաջին եռամսյակի, նվազել են ծնելիությունը, ամուսնությունները, բնական հավելաճը։ Դրան հակառակ՝ աճել է մահացությունների թիվը։ Ինչի՞ արդյունք են այս ցուցանիշները և ինչպե՞ս լուծել ժողովրդագրական խնդիրները։