Մանկատներում՝ 2,7 միլիոն երեխա

Աշխարհում 0-17 տարեկան շուրջ 2,7 մլն երեխա մանկատներում է։ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում և ԱՊՀ երկրներում 100 000 բնակչին բաժին է ընկնում 666 մանկատատան երեխա, ինչը ավելի քան 5 անգամ բարձր է համաշխարհային միջինից`120 երեխա՝ 100 000 բնակչի հաշվով