Թիմը գնում է Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն | Straight to the Vanadzor Technology Center

Թիմը ուղևորվում է Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն: Արդեն մեկ տարեկան կենտրոնի առաքելությունն է բարձր տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում բիզնես խորհրդատվություն և ուղղորդում տրամադրելը։ Ապակե շենքի ներսում Թիմը հանդիպում է ուսանողների և երիտասարդ կամավոր ուսուցիչների հետ Հայաստանից և ԱՄՆ-ից, ովքեր խոսում են Հայաստանի ներուժի մասին:

Tim goes to the Vanadzor Technology Center. The one year old center focuses its mission on business consultancy and mentoring in the High Tech and IT fields. Within the glass building, Tim is meeting students and young teachers volunteers from Armenia and America who talk about the potential of Armenia.