Պետությունը գործարարին կպաշտպանի պետությունից

Գործարարների շահերի պաշտպանության նպատակով կառավարությունը նախատեսում է ստեղծել հավելյալ ինստիտուտ։ Հանրային քննարկման է դրվել «Գործարարների շահերի պաշտպանի մասին» օրենքի նախագիծը, որը տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս։