Ճարտարապետները կարտոնագրվեն Պալատից

Ազգային ժողով է ներկայացվել Ճարտարապետական գործունեության մասին օրենքի նախագիծ, որի համաձայն ճարտարապետներին արտոնագիր պետք է տան ոչ թե ընկերությունները, այլ Ճարտարապետական միությունը, որը վերածվելու է պալատի՝ Փաստաբանների պալատի օրինակով։