Ժողովուրդը հարաբերական անկախ է

Ժողովուրդը օտարության մեջ անկախություն, իսկ անկախության մեջ օտարություն է փնտրում։