Լուսանկարելով պատմությունը․ Մելիք Բաղդասարյան

Հայաստանի անկախության առաջին և հետագա տարիներն իր լուսանկարներով հավերժացրել է լուսանկարիչ Մելիք Բաղդասարյանը։ Նա պատմում է պատմությունը լուսանկարելով արձանագրելու իր փորձառության մասին։