Կանանց 60%-ն աշխատանք չունի

Կանանց 60%-ը, իսկ տղամարդկանց 29%-ը նախորդ մեկ տարվա ընթացքում աշխատանք չի ունեցել. Բնականաբար գյուղաբնակների համեմատությամբ քաղաքաբնակների շրջանում ավելի շատ են աշխատանք ունեցողները: Նախորդ երեք տարիների ընթացքում կանանց 1 և տղամարդկանց 12 տոկոսն ասել է,որ երեք կամ ավելի ամիս անընդմեջ աշխատել է արտասահմանում: Ըստ մարզերի՝ տղամարդիկ Շիրակում, Լոռիում և Գեղարքունիքում ամենաշատն են հակված արտասահմանում աշխատելուն, մինչդեռ տղամարդիկ Սյունիքում՝ ամենաքիչը: